top of page

စက် ၀၂၊ ဗုဒ္ဓဟူး

|

Greenfield မူလတန်းကျောင်း

ပစ္စည်းနှင့်စာအုပ်ယူရန်

အဆင့် ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈

Time & Location

၂၀၂၀၊ စက် ၀၂ ၀၉:၀၀ – ၁၂:၀၀

Greenfield မူလတန်းကျောင်း, 1 Alger St, Pittsburgh, PA 15207, USA

About the Event

E-learning အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် Greenfield ကျောင်းမှသင်ဖတ်စာအုပ်များ၊ အထုပ်များနှင့်အခြားကျောင်းအထောက်အပံ့များကိုသင်ရနိုင်သည်။ ဤရက်သည်အဆင့် ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈ အတွက်ဖြစ်သည်

Share This Event

Event Info: Events
bottom of page